foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đoàn Văn Minh; PGS. TS. Nguyễn Phú Son (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 116Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.5/ M312. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là đánh giá những thuận lợi, khó khăn của các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị mía đường ở Trà Vinh, nhằm phát hiện những lỗ hổng trong chuỗi giá trị, từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm mía đường ở Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn