foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Náo; PGS. TS. Nguyễn Phú Son (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 95Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.37168/ N108. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài tập trung đánh giá hiệu quả sản xuất của các hộ nuôi tôm sú trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể là hiệu quả kỹ thuật (Technology efficiency - TE) và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả chi phí của mô hình nuôi tôm sú trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất mô hình nuôi tôm sú trong thời gian tới, nhằm gia tăng lợi nhuận cho người nuôi tôm sú trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn