foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Thị Thu Hiền; PGS. TS. Trần Thị Thu Thủy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 632.9/ H305. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài: “Phân tích hiệu quả đầu tư thuốc bảo vệ thực vật trên rau ăn lá của hai nhóm hộ rau an toàn và rau truyền thống tại huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh” nhằm so sánh hiệu quả tài chính trên rau ăn lá của hai nhóm hộ rau an toàn và rau truyền thống hướng đến việc sản xuất rau mang lại hiệu quả đầu tư về thuốc BVTV góp phần tăng lợi nhuận cho người dân.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn