foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Hoàng Phong; TS. Phạm Thị Phương Thúy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 633.6/ Ph431. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định được nguyên nhân suy giảm vùng nguyên liệu mía đường, từ những thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp phát triển vùng nguyên liệu và nâng cao hiệu quả sản xuất cho nông hộ và nhà máy đường huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn