foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Tạ Quí Phiều; TS. Lâm Thái Hùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.16/ Ph309. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiệu quả tài chính mô hình canh tác dừa, canh tác xoài tại huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Từ đó, tìm ra những nhân tố làm ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ và đưa ra một số giải pháp nhằm giúp sản xuất hiệu quả hơn và phù hợp hơn với tình hình biến đổi khí hậu của huyện hiện nay.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn