foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Vinh Hiển; TS. Phạm Thị Phương Thúy (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.16/ H305. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng, hiệu quả sản xuất và tiêu thụ ớt an toàn theo hai phương thức sản xuất VietGAP và truyền thống làm cơ sở đề xuất giải pháp phát triển ngành trồng ớt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn