foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Bùi Thị Thu Hường; PGS. TS. Vương Thanh Hương (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21/ H561. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp ở các trường mầm non công lập huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, luận văn đề xuất các biện pháp “Quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp ở các trường mầm non công lập huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang” nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn nghề nghiệp theo quy định.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn