foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đặng Thị Bích Hạnh; PGS. TS. Nguyễn Sỹ Thư (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 96Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.1334/ H107. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường, khảo sát thực trạng quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường tiểu học thành phố Thủ Đức, tác giả đề xuất các biện pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học ở các trường tiểu học thành phố Thủ Đức nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn