foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đặng Xuân Trọng; TS. Cao Thị Hồng Cẩm (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 373.1334/ Tr431. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu l luận và khảo sát, đánh giá thực trạng việc quản l hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tại các trƣờng Trung học cơ sở ở huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Đồng thời từ đ đề xuất các iện pháp nâng cao quản l hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tại các trƣờng Trung học cơ sở ở huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn