foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đoàn Thị Ngọc Tuyền; TS. Nguyễn Thị Thúy (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 91Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.37/ T527. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng công tác quản lý đối với hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh khối lớp 4, 5 của các trường tiểu học trên địa bàn quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, luận văn đề xuất các giải pháp đối với công tác quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh khối 4, 5 các trường tiểu học quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thực hiện việc nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn