foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Giang Tân; TS. Nguyễn Huy Thông (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.11/ T121. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học ở các trường tiểu học quận Bình Tân từ đó đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học ở các trường tiểu học tại quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn