foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Thị Thu Thảo; PGS. TS. Trần Lương (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 108Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.1334/ Th108. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ở các trường Tiểu học Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở các trường Tiểu học Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn