foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Thị Thùy Trang; TS. Nguyễn Huy Thông (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 90Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.11/ Tr106. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở phân tích về mặt lý luận và thực tiễn, từ thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn khối lớp 4,5 ở các trường tiểu học quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh từ đó đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn khối lớp 4, 5 theo hướng đổi mới ở các trường tiểu học quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn