foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Thị Trúc Giang; TS. Võ Văn Luyến (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 94Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.12/ Gi106. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở tìm hiểu lý luận và thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học theo nội dung giáo dục của địa phương tại các trường tiểu học huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Từ đó đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động dạy học theo nội dung giáo dục của địa phương tại các trường tiểu học huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn