foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Thị Xuân Thanh; TS. Phan Thị Lan Hương (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 109Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.12/ Th107. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, đánh giá thực trạng về quản lý hoạt động dạy học theo hướng tiếp cận năng lực học sinh ở các trường tiểu học thành phố Thủ Đức. Luận văn đề xuất một số biện pháp về quản lý hoạt động dạy học theo hướng tiếp cận năng lực học sinh. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở các trường tiểu học thành phố Thủ Đức, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn