foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lương Minh Bôn; TS. Ninh Văn Bình (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 373.11/ B454. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, khảo sát thực tế và đánh giá thực trạng công tác chủ nhiệm của giáo viên chủ nhiệm, đề tài đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý công tác chủ nhiệm tại các trường Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn