foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lưu Hoàng Việt; TS. Kiều Thị Kiều Thanh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 373.11/ V308. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp, khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp các trường Trung học cơ sở ở huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Từ đó đề xuất biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp các trường Trung học cơ sở ở huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn