foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Ngô Văn Nhỏ; TS. Võ Văn Luyến (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 90Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.634/ Nh400. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng, tiến hành đề xuất các biện pháp quản lý cơ sở vật chất, thiết bị dạy học lớp 1, 2 ở các trường tiểu học huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn