foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Đăng Quang; PGS. TS. Vương Thanh Hương (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.7044/ Qu106. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Từ kết quả nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn Toán lớp 1 ở các trường Tiểu Học quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh, luận văn hướng đến mục đích lớn nhất là đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Toán lớp 1 đối với các trường Tiểu Học trong quận góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhiều trường tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn