foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Đình Quân; TS. Nguyễn Huy Thông (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 104Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.37044/ Qu121. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu lý luận về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh và khảo sát thực trạng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở các trường trung học cơ sở huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương từ đó đề xuất một số biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở các trường trung học cơ sở huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh trung học cơ sở.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn