foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Hữu Công; PGS. TS. Đào Hoàng Nam (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 111Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 355.00711/ C455. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu các lý luận về quản lý hoạt động giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh, khảo sát, đánh giá thực trạng về quản lý hoạt động giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh ở các trường trung học phổ thông huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, từ đó tác giả đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh ở các trường trung học phổ thông huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn