foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Mai Thanh; TS. Huỳnh Thái Lộc (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 91Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.7/ Th107. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Thiết kế hệ thống các bài tập chủ đề về số thập phân góp phần phát triển năng lực toán học cho học sinh lớp 5, cũng như làm tư liệu cho việc thiết kế các đề kiểm tra định kì môn Toán lớp 5


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn