foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Văn Đệ; NGND. TS. Thái Văn Long (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 373.18 / Đ250. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát, đánh giá thực trạng luận văn đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường trung học cơ sở thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh; nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh

 

Tác giả: Đoàn Thị Mai Hương; TS. Lê Văn Chín (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 97Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21/ H561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về phát triển đội ngũ giáo viên mầm non và khảo sát thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên mầm non tại các trường mầm non thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, đề tài đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên mầm non thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre nhằm góp phần khắc phục những hạn chế, bất cập và cải thiện chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non tại các trường mầm non trên địa bàn.

 

Tác giả: Nguyễn Tuấn Vũ; NGND. TS. Thái Văn Long (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.37044/ V500. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và khảo sát, đánh giá thực trạng, luận văn đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học tại trường iSchool Trà Vinh, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh

 

Tác giả: Đoàn Văn Dũng; NGND. TS. Thái Văn Long (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.133/ D513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực trạng và đề xuất các biện pháp quản lý thiết bị dạy học lớp 1 ở các trường tiểu học huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tác giả: Hà Hoàng Nam; TS. Nguyễn Thị Ngọc Xuân (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 103Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 373.114/ N104. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh các trường Trung học cơ sở huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Từ đó, đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động nhằm góp phần nâng cao chất lượng quản lý hoạt động giáo dục đạo đức nói riêng và giáo dục toàn diện cho học sinh các trường Trung học cơ sở huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng nói chung.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn