foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Bùi Thị Mỹ Dung; PGS. TS. Nguyễn Sỹ Thư (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 92Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 73.0140959787/ D513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THPT, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, đề ra biện pháp quản lý hoạt động giáo đạo đức học sinh góp phần nâng cao chất lượng GDĐĐ trong nhà trường.

 

Tác giả: Phan Thị Tuyết Mai; PGS. TS. Nguyễn Sỹ Thư (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 108Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.37068/ M103. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận, về Hoạt động trải nghiệm và Quản lý hoạt động trải nghiệm ở trường tiểu học, luận văn đánh giá thực trạng về quản lý hoạt động trải nghiệm của học sinh ở các trường tiểu học thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động trải nghiệm ở các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Mộng Thùy; NGND. TS. Thái Văn Long (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 373.11/ Th522. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát đánh giá thực trạng hoạt động xã hội hóa giáo dục hiện nay ở các trường Trung học cơ sở huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Đề tài đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động xã hội hóa giáo dục ở các trường Trung học cơ sở huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh trong bối cảnh đổi mới giáo dục. Từ việc nghiên cứu đề tài góp phần xây dựng được các biện pháp đồng bộ về sự đóng góp mọi mặt của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Đoàn thể; của gia đình và xã hội; của các lực lượng hỗ trợ giáo dục vào sự nghiệp giáo dục của huyện Tiểu Cần trong bối cảnh đổi mới giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 29/NQTW (Khóa XI).

 

Tác giả: Phan Thị Mỹ Linh; TS. Lê Văn Chín (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 570.7/ L312 . Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về quản lý hoạt động dạy học môn Sinh học ở trường Trung học cơ sở, đề tài đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Sinh học theo hướng tích hợp ở trường Trung học cơ sở có tính khả thi nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh vào thực tiễn, nhất là trong giai đoạn chuẩn bị thay đổi chương trình giáo dục phổ thông mới.

 

Tác giả: Dư Thế Nam; PGS. TS. Bùi Thị Mùi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.11/ N104 . Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh nhằm góp phần vào tăng cường chất lượng đội ngũ giáo viên qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh tiểu học.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.