foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Phương Thùy, TS. Nguyễn Huy Hoàng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 109Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 361.610959786/ Th522. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích của luận văn là nghiên cứu đề xuất các giải pháp tối ưu nhằm tổ chức thực hiện chính sách đối với người có công và gia đình người có công trên địa bàn huyện Tıểu Cần, tỉnh Trà Vinh đạt hiệu quả cao nhất.

 

Tác giả: Võ Minh Trí, TS. Cao Vũ Minh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 93Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.66/ Tr300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và pháp lý, phân tích, đánh giá một cách toàn diện các quy định của pháp luật về đào tạo viên chức. Trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật về đào tạo viên chức.

 

Tác giả: Sơn Ngọc Diễm, PGS. TS. Phan Trung Hiền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 340.07/ D304. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, từ đó đề xuất giải pháp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân nhằm nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Trà Vinh, đồng thời tạo sự đồng thuận trong xã hội về việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước qua đó tăng cường pháp chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Tác giả: Lý Thị Kim Điểm, PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.14086222/ Đ304. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công chức trong cơ quan hành chính nhà nước của huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Dương Thị Chiểu, PGS. TS Phan Nhật Thanh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 90Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 353.80959786/ Ch309. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Việc nghiên cứu đề tài nhằm làm rõ những vấn đề lý luận, Phân tích đánh giá thực trạng về quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh về tự chủ đại học công lập - Từ thực tiễn tỉnh Trà Vinh (Trường đại học Trà Vinh) theo quy định của pháp luật hiện hành. Từ đó đưa ra các giải pháp, kiến nghị có cơ sở lý luận, thực tiễn và có tính khả thi nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tự chủ đại học tại các trường đại học công lập ở Việt Nam.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.