foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thạch Thảo; TS. Nguyễn Huy Hoàng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020. Mô tả: 99Tr. Số định danh: 352.6/ Th108. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích của luận văn là đề xuất các giải pháp định hướng tối ưu nhất nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp huyện trên địa bàn huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, dựa trên việc hệ thống các cơ sở khoa học về công tác ĐTBD công chức cấp huyện và tiến hành đánh giá thực trạng về ĐTBD tại địa phương.

 

Tác giả: Châu Minh Tuấn; GS. TS. Lê Sỹ Thiệp (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020. Mô tả: 99Tr. Số định danh: 354.680959786/ T502. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu thực trạng quản lý nhà nước về phát triển du lịch văn hóa Khmer trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Trên cơ sở đó, đề xuất các phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện QLNN về phát triển DLVH Khmer, đây chính là cơ sở để phát triển loại hình DLVH Khmer của tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Võ Minh Tuấn; TS. Nghiêm Kỳ Hồng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020. Mô tả: 77Tr. Số định danh: 352.350959786/ T502. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng cải cách thủ tục hành chính tại UBND các xã thuộc huyện Châu Thành, để từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách TTHC ở các xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Nguyễn Văn Mí; TS. Nguyễn Thị Kiều Tiên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020. Mô tả: 87Tr. Số định danh: 352.6/ M300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng công tác quản lí nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Khmer trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, luận văn đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí Nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Khmer nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện của giáo dục và đào tạo, góp phần bảo tồn vốn ngôn ngữ của dân tộc Khmer tại tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Lê Thị Sơn Ca; PGS. TS. Phan Nhât Thanh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020. Mô tả: 88Tr. Số định danh: 352.1709597/ C100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn nghiên cứu những vấn đề chung trong xây dựng xã nông thôn mới và hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện trong xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Trên cơ sở đó, luận văn sẽ đánh giá thực trạng hoạt động quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện trong xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, nhằm đưa phương hướng, giải pháp hoàn thiện hơn những vấn đề còn hạn chế về hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện, trong xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.