foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Ngọc; PGS. TS. Nguyễn Sỹ Thư (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 100Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 373.13068/ Ng419. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động dạy học, thực trạng quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học phổ thông huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, đề xuất những biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh cấp THPT ở các trường THPT huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong bối cảnh hiện nay.

Tác giả: Nguyễn Đình Bá; TS. Lê Văn Chín (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 94Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 027.8/ B100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về thư viện thân thiện và quản lý thư viện thân thiện trong các trường tiểu học. Khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động thư viện thân thiện và quản lý hoạt động thư viện thân thiện ở các trường tiểu học tỉnh Trà Vinh. Đề xuất một số biện pháp đổi mới quản lý hoạt động thư viện thân thiện trong các trường tiểu học tỉnh Trà Vinh. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất.

 

Tác giả: Lê Thị Thủy Tú; PGS. TS. Nguyễn Sỹ Thư (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 112Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 371.3/ T500. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Dựa trên cơ sở nghiên cứu lý luận hoạt động dạy học môn tiếng Anh, quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh theo hướng phát triển năng lực học sinh ở cấp Trung học cơ sở và thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh theo hướng phát triển năng lực các trường Trung học cơ sở tại địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, nhận diện ra được điểm mạnh, điểm yếu của vấn đề, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh theo hướng phát triển năng lực cho học sinh nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện các trường Trung học cơ sở tại địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Nguyễn Thanh Hiền; NGND. TS. Đặng Huỳnh Mai (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 373.112/ H305. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên và đánh giá thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học phổ thông tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học phổ thông, góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở các trường trung học phổ thông tỉnh Trà Vinh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.

Tác giả: Thạch Sóc Kha; PGS. TS. Nguyễn Ngọc Bảo (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 371.030959786/ Kh100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động của các Trung tâm Học tập cộng đồng từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động các TTHTCĐ trên địa tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.