foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Thị Ngọc Nhiên; TS. Trần Lương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 101Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 613.90712/ Nh305. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, thực tiễn, đề xuất các biện pháp quản lí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh THPT ở huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

 

Tác giả: Hồ Hồng Nhanh; TS. Trần Lương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 114Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21/ Nh107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý phương tiện dạy học ở trường mầm non tại thành phố Trà Vinh, đề xuất biện pháp quản lý PTDH ở trường MN tại thành phố Trà Vinh nhằm nâng cao chất lượng sử dụng PTDH góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở trường MN thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

 

Tác giả: Trần Thị Bích Phượng; PGS. TS. Bùi Thị Mùi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 95Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 378.59786/ Ph561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Trà Vinh góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh nhằm đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất và năng lực đáp ứng nhu cầu xã hội, thích ứng với quá trình đổi mới trong thời đại toàn cầu hóa.

Tác giả: Phạm Quốc Việt; TS. Trần Lương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 97Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 378.16/ V308. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn nghiên cứu hoạt động giáo dục pháp luật, quản lý giáo dục pháp luật học sinh, sinh viên, nhất là giáo dục luật nghề nghiệp, cụ thể là luật an toàn về điện, luật an toàn về vệ sinh lao động tại Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh.

 

Tác giả: Nguyễn Minh Tân; NGND. TS. Đặng Huỳnh Mai (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 78Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 796.0711/ T121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở lí luận và đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chất tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất biện pháp quản lý hoạt động giáo dục thể chất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho học sinh các trường trung học phổ thông trong trên địa bàn tỉnh Trà Vinh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho học sinh trung học phổ thông hiện nay.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.