foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Diệp Phương Nghi; TS. Lương Minh Việt (người hướng dẫn).

Học viện Hành chính Quốc gia. Năm: 2017.

Mô tả: 107Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở đánh giá thực trạng vấn đề quản lý nhà nước về phát triển du lịch bền vững tại địa bàn thành phố Trà Vinh để tìm ra các phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hơn nữa công tác quản lý đối với phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh. Qua đó thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của đất nước.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Ánh Loan; PGS. TS. Nguyễn Quang Vinh (người hướng dẫn).

Đại học Thể dục Thể thao TP. HCM. Năm: 2015.

Mô tả: 99Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nhằm xây dựng được chương trình giảng dạy môn học Taekwondo vào học phần tự chọn cho sinh viên Trường Đại học Trà Vinh, góp phần chuẩn hóa nội dung giảng dạy, nâng cao thể lực cho sinh viên Trường Đại học Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Ánh Loan; PGS.TS. Nguyễn Quang Vinh (người hướng dẫn).

Đại học Thể dục Thể Thao TP. HCM. Năm: 2015.

Mô tả: 96Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 796.44071 L406. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng công tác giảng dạy giáo dục thể chất tại trường Trường Đại học Trà Vinh.

Nghiên cứu xây dựng chương trình giảng dạy môn Taekwondo vào học phần tự chọn cho sinh viên Trường Đại học Trà Vinh.

Đánh giá hiệu quả của việc ứng dụng chương trình giảng dạy môn Taekwondo vào học phần tự chọn cho sinh viên Trường Đại học Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Huỳnh Điệp Như; TS. Nguyễn Thị Thủy (người hướng dẫn).

Học viện Hành chính. Năm: 2013.

Mô tả: 151Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 305.23 Nh550. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về văn hóa công sở; cơ sở pháp lý về việc thực hiện văn hóa công sở trong CQHCNN;

- Khảo sát tình hình thực hiện văn hóa công sở trong các CQHCNN tại thành phố Trà Vinh;

- Nhận xét những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân để đề ra phương hướng, giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện văn hóa công sở trong các CQHCNN tại thành phố Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Tài Lê Khanh. TS. Nguyễn Văn Hậu (người hướng dẫn).

Học viện Hành chính Quốc gia. Năm: 2015.

Mô tả: 84Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 651.5 V500

Mục tiêu nghiên cứu:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận phục vụ công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa.

- Nghiên cứu thực trạng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cấp xã của tỉnh Trà Vinh; từ đó đề xuất giải pháp để thực hiện tốt hơn cơ chế một cửa trong giai đoạn tiếp theo.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.