foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lý Thị Bé Luyễn. GS. TS. Lê Sỹ Thiệp (người hướng dẫn).

Học viện Hành chính Quốc gia. Năm: 2015.

Mô tả: 83Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 352.17 L527

Mục tiêu nghiên cứu:

Thứ nhất, hệ thống hoá các lý thuyết của quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới.

Thứ hai, mô tả, phân tích thực trạng QLNN về XDNTM trên địa bàn huyện Càng Long. Đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế của QLNN về XDNTM trên địa bàn huyện Càng Long.

Thứ ba, trên cơ sở định hướng chung của Đảng và Nhà nước về XDNTM đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện QLNN về XDNTM trên địa bàn huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Lê Thị Ngọc Diễm; TS. Nguyễn Thị Châu Giang (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2011.

Mô tả: 137Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 516.0071 D304. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của luận văn:

Đề xuất một số biện pháp tổ chức dạy học YTHH ở lớp 4 theo hướng tiếp cận hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng dạy học Toán cho HS Tiểu học.

Register to read more ...

Tác giả: Đỗ Thị Mai Thư; TS. Nguyễn Thúc Bội Huyên (Người hướng dẫn Khoa học).

Học Viện Chính trị - Hành chính TP. HCM. Năm: 2011

Mô tả: 105Tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: 338.59786 Th550. Vị trí: Phòng đọc.

Mục đích nghiên cứu của luận văn:

Trên quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về khuyến khích phát triển công nghiệp ở nông thôn, đề tài tập trung nghiên cứu, khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng của công tác khuyến công và thực trạng QLNN đối với khuyến công nhằm tìm ra những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế, qua đó kiến nghị các giải pháp nâng cao hơn nữa công tác QLNN đối với lĩnh vực này trong quá trình phát triển đất nước theo hướng CNH - HĐH và xu thế hội nhập quốc tế.

Register to read more ...

Tác giả: Võ Thị Diễm Thúy. TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi. (người hướng dẫn khoa học).

Southern Leyte State University. Năm: 2014.

Mô tả: 42Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh:

Rationale og the plan:

Tra Vinh University is a “student-centered” institution. With a population of over 20,000 students, it requires a great deal of managing the students’ affairs and advisory towards their learning and appropriate rights to be considerate, careful and strategic. However, based on observation, our colleagues’ and TVU students’, the staff’s behavior to students has not been paid much attention. Namely, when students come to ask about the procedure for borrowing to serve their learning, instead of providing them necessary information and specific direction gently, they shout at them firstly and then give them insufficient information. This causes them to waste their time to come the Office again. With the similar attitude of the staff in the Office, most of students are very scared and they do not dare to contact or interact with the Office any more. This makes students frustrated, not only to the Office but also to the University. It is the reason why this topic is chosen to improve the staff’s behavior through quality management. This study is very important and essential for identifying what problem the Office is dealing. Once the core problem is clearly identified, appropriate plans, solutions and implementation will take place to improve the behaviour of the Office.

Register to read more ...

Tác giả: Trần Kim Khánh. Le Nguyen Doan Khoi, PhD (người hướng dẫn khoa học).

Southern Leyte State University, Philippines. Năm: 2014.

Mô tả: 40Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 378.1068 Kh107, vị trí: phòng đọc.

List of figures:

Figure 1: Percentage of respondents on “The task to promote, popularize and practice information about the entry exam”.

Figure 2: Percentage of respondents on “Coordination tasks performed by the competent team in charge of the entry exam”.

Figure 3: Percentage of respondents on “Document to prove the cooperation with local authorities and relevant sectors”.

Figure 4: Percentage of respondents on “Selecting people to the in-charge team for the exam from differently functional department”.

Figure 5: Percentage of respondents on “Facilities and equipment for the exam”.

Figure 6: Percentage of respondents on “All contingent plans for the exam happening safely”.

Figure 7: Percentage of respondents on “At each exam venue, the process from receipt of application form, form evaluation, venue selection to arrangement”

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.