foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Huỳnh Như; TS. Nguyễn Thị Ngọc Xuân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 96Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 373.11/ Nh550. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục văn hoá dân tộc (GDVHDT) tại các trường PTDTNT THCS tỉnh Trà Vinh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục văn hóa dân tộc để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa các dân tộc tỉnh Trà Vinh trong các trường PTDTNT THCS.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hoa; PGS. TS. Nguyễn Ngọc Bảo (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 373.11/ H401. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Công trình nghiên cứu của tác giả nhằm hệ thống hóa các vấn đề lý luận về công tác dự báo và qua đó góp phần dự báo đúng và đề xuất biện pháp phù hợp đáp ứng nhu cầu phát triển đội ngũ giáo viên THPT của tỉnh Trà Vinh từ năm 2020 đến 2030.

 

Tác giả: Kim Hoàng Nam; PGS. TS. Bùi Thị Mùi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 87Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 371.2913068/ N104. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu đề tài nhằm góp phần khắc phục tình trạng học sinh bỏ học để góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục-đào tạo trung học cơ sở tỉnh Trà Vinh nói chung, huyện Trà Cú nói riêng

Tác giả: Trần Ngọc Thơ; PGS. TS. Nguyễn Sỹ Thư (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 97Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.6521/ Th460. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu những lý luận về phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Anh ở các trường tiểu học và tìm hiểu đánh giá thực trạng về phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Anh ở các trường tiểu học thành phố Trà Vinh, luận văn đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Anh ở các trường tiểu học thành phố Trà Vinh nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường tiểu học trên địa bàn.

 

Tác giả: Mai Phan Nhã Trúc; TS. Lê Văn Chín (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21/ Tr506. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung: Trên cơ sở lí luận và thực tiễn về công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực chăm sóc, giáo dục trẻ cho đội ngũ giáo viên mầm non hiện nay, việc nghiên cứu đề tài này nhằm đưa ra những biện pháp để nâng cao hơn chất lượng quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực chăm sóc, giáo dục trẻ cho giáo viên trong trường mầm non hiện nay.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.