foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Văn Phong, PGS. TS. Lê Quang Sơn (người hướng dẫn khoa học)

Trường ĐH Đà Nẵng. Năm: 2013.

Mô tả: 152Tr, kích thước: 30cm. Vị trí: phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận văn đề xuất những biện pháp quản lý hoạt động LKĐT của Trường ĐH Trà Vinh nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động LKĐT của nhà trường.

Register to read more ...

Tác giả: Trần Hữu Giang, TS. Hồ Văn Liên (người hướng dẫn khoa học)

Trường ĐH Đà Nẵng. Năm: 2013.

Mô tả: 134Tr, kích thước: 30cm. Vị trí: phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Từ kết quả nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng đề xuất các biện pháp góp phần cải tiến công tác quản lý đào tạo hình thức VLVH của trường ĐHTV.

Register to read more ...

Tác giả: Trần An Nhã, TS. Trương Công Thanh (người hướng dẫn khoa học)

Trường ĐH Đà Nẵng. Năm: 2013.

Mô tả: 139Tr, kích thước: 30cm. Vị trí: phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Trên cơ sở khảo sát thực trạng quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh ở Trường Đại học Trà Vinh, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Register to read more ...

Tác giả: Quách Thị Vũ Huệ, TS. Nguyễn Quang Giao (người hướng dẫn khoa học)

Trường ĐH Đà Nẵng. Năm: 2013.

Mô tả: 125Tr, kích thước: 30cm. Vị trí: phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về chất lượng; chất lượng ĐTN; quản lý chất lượng; quản lý chất lượng ĐTN và thông qua việc khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý ĐTN ngắn hạn của trường ĐHTV, đề xuất các biện pháp quản lý chất lượng ĐTN ngắn hạn tại Trường ĐHTV trong giai đoạn hiện nay.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Ngọc Tú, PGS. TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh (người hướng dẫn khoa học)

Trường ĐH Đà Nẵng. Năm: 2013.

Mô tả: 123Tr, kích thước: 30cm. Vị trí: phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Nghiên cứu lý luận, nhận diện thực trạng công tác quản lý thiết bị dạy học trong nhà trường, đề xuất các biện pháp quản lý hợp lý, khoa học nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thiết bị dạy học tại Trường Đại học Trà Vinh trong giai đoạn hiện nay.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.