foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Tài Lê Khanh. TS. Nguyễn Văn Hậu (người hướng dẫn).

Học viện Hành chính Quốc gia. Năm: 2015.

Mô tả: 84Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 651.5 V500

Mục tiêu nghiên cứu:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận phục vụ công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa.

- Nghiên cứu thực trạng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cấp xã của tỉnh Trà Vinh; từ đó đề xuất giải pháp để thực hiện tốt hơn cơ chế một cửa trong giai đoạn tiếp theo.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.