foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Bích Phượng; PGS. TS. Bùi Thị Mùi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 95Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 378.59786/ Ph561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Trà Vinh góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh nhằm đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất và năng lực đáp ứng nhu cầu xã hội, thích ứng với quá trình đổi mới trong thời đại toàn cầu hóa.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.