foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Hồ Hồng Nhanh; TS. Trần Lương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 114Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21/ Nh107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý phương tiện dạy học ở trường mầm non tại thành phố Trà Vinh, đề xuất biện pháp quản lý PTDH ở trường MN tại thành phố Trà Vinh nhằm nâng cao chất lượng sử dụng PTDH góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở trường MN thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.