foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Đình Bá; TS. Lê Văn Chín (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 94Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 027.8/ B100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về thư viện thân thiện và quản lý thư viện thân thiện trong các trường tiểu học. Khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động thư viện thân thiện và quản lý hoạt động thư viện thân thiện ở các trường tiểu học tỉnh Trà Vinh. Đề xuất một số biện pháp đổi mới quản lý hoạt động thư viện thân thiện trong các trường tiểu học tỉnh Trà Vinh. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.