foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phan Thị Tuyết Mai; PGS. TS. Nguyễn Sỹ Thư (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 108Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.37068/ M103. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận, về Hoạt động trải nghiệm và Quản lý hoạt động trải nghiệm ở trường tiểu học, luận văn đánh giá thực trạng về quản lý hoạt động trải nghiệm của học sinh ở các trường tiểu học thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động trải nghiệm ở các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.