Tác giả: Huỳnh Thiên Lương; GS. TSKH Nguyễn Cương (Người hướng dẫn Khoa học).

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Năm: 2011

Mô tả: 119Tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Register to read more ...