Tác giả: Le Thi Thuy Lan; Dr. Vatcharaporn Esichaikul, Prof. Vilas Wuwongse, Dr. Huynh Trung Luong (examination committee).

Asian Institute of Technology. Năm: 2011

Mô tả: 58Tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Register to read more ...