Tác giả: Trương Thị Mỹ Huyền; TS. Võ Thị Ngọc Lan (Người hướng dẫn Khoa học).

Trường ĐH SPKT TP. HCM. Năm: 2011

Mô tả: 127Tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Áp dụng phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa người học ñể nâng cao chất lượng dạy học cho môn Kỹ thuật Giảng dạy Hỗ tương, góp phần nâng cao chất lượng ñào tạo Nghiệp vụ sư phạm của Trường ðại Học Trà Vinh.

Register to read more ...