Tác giả: Phuong Nam T. Nguyen; Prof. Dr. G.C.W. Rijlaarsdam, Prof. Dr. W. F. Admiraal (Promotoren).

Universiteit Van Amsterdam. Năm: 2012

Mô tả: 90Tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: 808.04207 N104. Vị trí: Phòng đọc.

 

Register to read more ...