Tác giả: Nguyễn Thái Mỹ Anh, Nguyễn Thị Cẩm Nhung, TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi(Người hướng dẫn khoa học).

Southern Leyte State University. Năm: 2013.

Mô tả: 34Tr, kích thước: 30cm

Register to read more ...