Tác giả: Nguyễn Ngọc Tú, PGS. TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh (người hướng dẫn khoa học)

Trường ĐH Đà Nẵng. Năm: 2013.

Mô tả: 123Tr, kích thước: 30cm. Vị trí: phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Nghiên cứu lý luận, nhận diện thực trạng công tác quản lý thiết bị dạy học trong nhà trường, đề xuất các biện pháp quản lý hợp lý, khoa học nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thiết bị dạy học tại Trường Đại học Trà Vinh trong giai đoạn hiện nay.

Register to read more ...