Tác giả: Trần An Nhã, TS. Trương Công Thanh (người hướng dẫn khoa học)

Trường ĐH Đà Nẵng. Năm: 2013.

Mô tả: 139Tr, kích thước: 30cm. Vị trí: phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Trên cơ sở khảo sát thực trạng quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh ở Trường Đại học Trà Vinh, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Register to read more ...