foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Kim Khánh. Le Nguyen Doan Khoi, PhD (người hướng dẫn khoa học).

Southern Leyte State University, Philippines. Năm: 2014.

Mô tả: 40Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 378.1068 Kh107, vị trí: phòng đọc.

List of figures:

Figure 1: Percentage of respondents on “The task to promote, popularize and practice information about the entry exam”.

Figure 2: Percentage of respondents on “Coordination tasks performed by the competent team in charge of the entry exam”.

Figure 3: Percentage of respondents on “Document to prove the cooperation with local authorities and relevant sectors”.

Figure 4: Percentage of respondents on “Selecting people to the in-charge team for the exam from differently functional department”.

Figure 5: Percentage of respondents on “Facilities and equipment for the exam”.

Figure 6: Percentage of respondents on “All contingent plans for the exam happening safely”.

Figure 7: Percentage of respondents on “At each exam venue, the process from receipt of application form, form evaluation, venue selection to arrangement”

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.