foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:



Tác giả: Phạm Thị Cẩm Xuyến; TS. Mai Đình Lâm (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 109Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.630959786/ X527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống hóa khung lý thuyết quản lý nhà nước đối với dịch vụ công ích thành phố trực thuộc tỉnh. Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước về dịch vụ công ích trên địa bàn Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn