foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Bùi Thị Trúc Chi; TS. Nguyễn Quốc Nghi (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 115Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.6/ Ch300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu những vấn đề lý luận về bồi dưỡng công chức; phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tối ưu nhất nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng công chức tại Kiểm toán nhà nước khu vực IX trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn