foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Diệp Thanh Vĩnh; TS. Nguyễn Thị Thu Hòa (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 89Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 353.6/ V312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu tổng quan, làm rõ những vấn đề lý luận và phân tích thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng; từ đó luận văn đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện việc quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn