foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Kim Thị Sa Riêng; TS. Đinh Minh Dũng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 353.8/ R306. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng công tác quản lý nhà nước về bảo tồn ngôn ngữ Khmer trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về bảo tồn ngôn ngữ Khmer nhằm góp phần bảo tồn ngôn ngữ Khmer trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn