foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Hằng; PGS. TS. Bùi Thị Mùi (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.18/ H116. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu quản lí hoạt động giáo dục hành vi văn hóa trong nhà trường cho học sinh các trường tiểu học huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang nhằm góp phần tăng cường chất lượng giáo dục văn hóa học đường nói riêng và chất lượng giáo dục hành vi văn hoá cho học sinh các trường tiểu học huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn