foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Ngọc Hiền; TS. Trần Thị Tuyết Mai (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023.

Mô tả: 93Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu hệ thống hóa cơ sở lý luận và khảo sát đánh giá thực trạng làm cơ sở đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh ở các trường tiểu học quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn