foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Triệu Văn Út; NGƯT. TS. Ninh Văn Bình (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 373.114/ U522. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và khảo sát đánh giá thực trạng hoạt động giáo dục đạo đức và quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường trung học cơ sở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, đề xuất các biện pháp quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện cho học sinh trường trung học cơ sở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn