foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyen Van Vui; Prof. Dr. Pakanit Kupittayanant (người hướng dẫn).

Suranaree University of Technology. Năm: 2019.

Mô tả: 185Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.7/ V510. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

To investigate the effects of egg yolk and soybean lecithin in Tris-citricfructose or Tris-citric-fructose-mineral salts extender on chilled canine sperm quality; to evaluate the effects of Ocimum gratissimum leaf essential oils as a supplement in semen extender on chilled canine sperm quality; to study the effects of adding Ocimum gratissimum essential oils, vitamin E, and green tea polyphenols to semen extender on chilled and frozen canine sperm quality.

 

Tác giả: Hai Thi Thuy Luu; Professor Genoveva F. Esteban, Dr. Iain D. Green (người hướng dẫn).

Bournemouth University. Năm: 2019.

Mô tả: 241Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 577.57/ H103. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

The aim of this study is to investigate the abundance and species richness of ciliated protozoa in naturaland agricultural soils, and to determine the relationship between physio-chemical soil properties and the occurrence of the species and abundance of ciliates in order to determine the usefulness of soil ciliates as bio-indicatorsof soil quality. In order to do so, investigating biodiversity of soil ciliates and analysing physical and chemical characteristics of soils in the study sites was conducted. Controlled experimental conditions were used to assess theimpact of specific contamination factors i.e., the metal copper, herbicide glyphosate and insecticide cypermethrin. In addition, the taxonomy of soil ciliate species found at study sites was investigated to identify rare and new species and to enhance the knowledge of ciliate biodiversity in soils.

Tác giả: Trần Thị Thúy Hằng; PGS. TS. Nguyễn Hữu Hiệp (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 86Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 660.63 H116. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của luận văn:

Phân lập, tuyển chọn và nhận diện vi khuẩn có khả năng phân hủy phenol tạo cơ sở hình thành giải pháp làm sạch phenol trong môi trường theo hướng sinh học.

Register to read more ...

Tác giả: Phạm Thị Bình Nguyên; PGS. TS. Phạm Thị Thu Yến (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại Cần Thơ. Năm: 2015.

Mô tả: 100Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 579.8 Ng527. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của luận văn:

- Xác định thành phần giống, “loài” Tảo Lam ở một số thủy vực thuộc tỉnh Trà Vinh.

- Phân tích mối quan hệ giữa thành phần “loài” và biến động về số lượng “loài”, mật độ cá thể “loài” tương ứng với các điều kiện môi trường ở từng loại thủy vực nghiên cứu.

- Xây dựng được bộ sưu tập về hình ảnh hiển vi của các “loài” Tảo Lam.

Register to read more ...

Tác giả: Trần Trọng Hiếu; PGS. TS. Nguyễn Hữu Hiệp (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại Cần Thơ. Năm: 2015.

Mô tả: 159Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 579.3 H309. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của luận văn:

Phân lập và tuyển chọn được các dòng VKNS ở cây Trinh nữ (Mimosa pudica L.) tại tỉnh Trà Vinh có các đặc tính tốt như tính kháng khuẩn, khả năng cố định đạm, tổng hợp IAA, hòa tan lân khó tan nhằm để ứng dụng sản xuất phân vi sinh thay thế phân bón hóa học phục vụ trong lĩnh vực nông nghiệp, vừa tăng năng suất cây trồng lại vừa giảm chi phí phân bón và công lao động, đồng thời giúp hạn chế ô nhiễm môi trường đất canh tác. Mặt khác còn có ứng dụng hiệu quả trong lĩnh vực y vi sinh nhằm sản xuất các loại thuốc kháng sinh thảo dược thay thế một phần thuốc kháng sinh tân dược có nguồn gốc hóa học, giúp điều trị bệnh ở người và vật nuôi mà không gây ra tình trạng kháng thuốc hay tác dụng phụ.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.